Importanța cercetărilor de marketing

Scris de Dalibor Vasiljevic

Ilustrație realizată de Estera Nicula

Orice business este un organism viu. La fel ca toate ființele, acesta crește, se dezvoltă, ajunge la maturitate, iar apoi moare, însă din fericire, el nu vine cu o durată de viață determinată de natură. Partea bună este că viața unui business poate fi prelungită pe termen nedeterminat, atât timp cât acesta funcționează eficient din punct de vedere economic, și anume, produce suficient profit.

De-a lungul existenței businessului, apar diverse probleme grave, cum ar fi: performanțe slabe ale produselor pe piață, scăderea vânzărilor, investiții nerentabile sau crize de imagine greu de manageriat. Cum pot fi acestea soluționate? Pornind de la rădăcina problemei, prin cercetarea de marketing. Scopul unei cercetări de marketing este de a oferi informații despre consumatori, mai exact despre atitudinile, opiniile și comportamentul lor, dar și despre mediul de marketing. Informațiile obținute prin cercetare sunt esențiale în conceperea și realizarea planurilor și strategiilor de marketing.

O cercetare de marketing este structurată în 7 etape

1. Definirea problemei

În prima fază trebuie identificată problema și nivelurile la care aceasta se plasează. De exemplu, scăderea vânzărilor pentru săpunul X, în contextul în care vânzările se mențin pentru restul gamei de săpunuri, indică o problemă la nivel de produs (poate că săpunul X nu este preferat de clienți datorită mirosului înțepător, consistenței prea slabe sau efectului de uscare a mâinilor pe care îl produce) și de promovare (ambalajul nu este unul atractiv sau imaginea promovată nu este pe placul publicului-țintă).

2. Stabilirea obiectivelor cercetării

Se referă la aspectele ce trebuie urmărite în cadrul cercetării pentru a putea găsi soluțiile optime la problemă. Luând exemplul de mai sus, obiectivele ar putea fi: determinarea percepției clienților despre săpunul X și identificarea motivelor pentru care clienții nu cumpără produsul.

3. Elaborarea planului de cercetare

Este cea mai complexă etapă, rezultatele cercetării fiind dependente de corectitudinea realizării acestuia. Mai exact, elaborarea planului presupune identificarea tipului de date necesare studiului (primare sau secundare), alegerea metodelor de cercetare potrivite (anchetă, observație, interviu sau experiment), a instrumentelor (cantitative sau calitative), realizarea planului de eșantionare și stabilirea metodelor de contactare a respondenților.
Concret, planul de cercetare pentru săpunul X se va concentra pe colectarea datelor primare prin intermediul unei anchete folosind ca instrument chestionarul, pe un eșantion online de 1000 de respondenți, care vor fi contactați prin mail.

4. Culegerea informațiilor necesare

Această etapă este critică, deoarece presupune culegerea datelor cât mai exacte. Lipsa datelor coerente, a cărei cauze pot fi multiple, de cele mai multe ori poate influența în mod negativ planurile stabilite. De aceea, este important să avem două elemente de bază bine definite (și controlate):

  • întrebările care fac parte din eșantionare trebuie să fie bine stabilite, scurte, ușor de înțeles, deoarece dorim să extragem un răspuns cât mai corect.
  • informațiile ușor de prelucrat, reprezentând opinia oficială a segmentului de piață eșantionat, sunt vitale pentru analiza și extragerea unor concluzii relevante.

5. Analiza informațiilor obținute

Presupune organizarea informațiilor obținute pentru a răspunde obiectivelor inițiale și interpretarea acestora prin corelarea cu problema avută. În cazul săpunului X, analiza informațiilor s-ar concentra pe aspecte negative și pozitive în percepția clienților referitoare la săpunul X, care au fost motivele pentru care acesta a fost sau nu a fost cumpărat și de ce nu este cumpărat în continuare. Se vor corela datele și se va determina cum este produsul perceput de diverse categorii sociale și de vârstă.

6. Formularea concluziilor

Întotdeauna, concluziile și recomandările trebuie să fie argumentate de rezultatele obținute în urma cercetării de marketing. Concluziile în cazul săpunului X exprimă rutele de decizii ce pot fi urmărite și eficacitatea lor prin evidențierea aspectelor produsului ce trebuie îmbunătățite pentru ca acesta să fie cumpărat și care caracteristici ale săpunului sunt importante pentru fiecare categorie de clienți.

7. Luarea deciziei

La Rainfall, cercetarea este etapa fundamentală de la care pornim în determinarea celor mai bune rezolvări pentru problemele clienților noștri, lucru care ne diferențiază de concurență. Orice alte soluționări ale problemelor, fără a avea fundația dată de cercetarea de marketing, sunt de cele mai multe ori speculative, iar rezultatele lor nu pot fi garantate.